0938 562 809

CẤP CHỨNG NHẬN BƠI LỘI THEO YÊU CẦU

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2007.

– Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực thi hành ngày 3/8/2007.

– Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực thi hành ngày 20/8/2007.

– Hướng dẫn bằng văn bản của UBND cấp tỉnh.

2. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận bơi lội phổ thông:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục: Thành phần hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ cho sở văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Bước 2: Sở văn hóa, thể thao và du lịch tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

+ Bước 3: Kiểm tra thực tế trình độ bơi của người đề nghị (ví dụ bơi mức độ cơ bản 50m).

+ Bước 4: Chuyển hồ sơ trình lãnh đạo cấp giấy chứng nhận.

+ Bước 5: Chuyển cho tổ chức, công dân đúng thời gian hẹn

3. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bơi lội phổ thông (mẫu tùy thuộc vào từng địa phương) gửi sở văn hóa, thể thao và du lịch.

4. Lệ phí: LIÊN HỆ

5. Thời hạn giải quyết: Thông thường khoảng 5 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *