Lĩnh vực hoạt động

Quản lý – Vận hành hồ bơi

Xử lý nước – Trang thiết bị

Dịch vụ cung cấp cứu hộ – Huấn luyện viên

Kiểm tra – Cấp chứng nhận bơi

Dạy bơi kèm riêng

Dạy bơi trường học

Đồ bơi – Dụng cụ tập bơi

Quản lý phòng Gym

TẦM NHÌN TỚI TƯƠNG LAI

Tại Hương Nguyên Sports, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho nhiều lứa tuổi và đối tượng khác nhau

ĐỐI TÁC  CỦA CHÚNG TÔI

DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Hồ Bơi Chung cư Res 11

Hồ bơi Nhất Lan

Hồ bơi Thái Sơn

Trường mầm non Rạng Đông 1

Trường mầm non Rạng Đông 2

Trường mầm non Rạng Đông 3

Trường Trương Vĩnh Ký

Trường Trương Vĩnh Ký 2