DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Hồ Bơi Chung cư Res 11

Hồ bơi Nhất Lan

Hồ bơi Thái Sơn

Trường mầm non Rạng Đông 1

Trường mầm non Rạng Đông 2

Trường mầm non Rạng Đông 3

Trường Trương Vĩnh Ký

Trường Trương Vĩnh Ký 2